Claude Monet (1840-1926) var en fransk impresjonistisk maler og en av de mest betydningsfulle kunstnerne i det 19. århundret. Han var kjent for å male utendørs, og for å bruke lys og farge på en helt ny måte for å skape en følelse av atmosfære og bevegelse i sine malerier.

Monets tidlige verk var preget av en realistisk stil, men han utviklet raskt en egen teknikk og stil som senere ble kjent som impresjonisme. Impresjonistene var opptatt av å fange øyeblikket og atmosfæren i en scene, og å gjengi lyset og fargene slik de så dem i virkeligheten.

Monets innflytelse på kunsthistorien har vært enorm, og hans stil og teknikk har inspirert og påvirket generasjoner av kunstnere etter ham. Han var en pioner innen impresjonismen, og hans malerier blir fortsatt ansett som noen av de mest betydningsfulle i kunsthistorien.